oznamy

_______________________________________

O Z N A M

Dňa 15.01.2021 od   6,30 hod. sa uskutoční zvoz papiera a tetrapaku. Zvoz ktorý je v harmonograme plánovaný na marec bude zrušený. Ďalší zvoz bude v apríli.
Vyložte separovaný odpad - papier a tetrapak ešte vo štvrtok večer, alebo v piatok ráno do 6,30 hod. nakoľko sa zvoz môže uskutočniť v skorých ranných hodinách.
_______________________________


_____________________________________________________________

Dobrý deň vážení občania,

na základe epidemiologickej situácie pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou od 21.12.2020 až do odvolania budeme na obecnom úrade pracovať nasledovne:

v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Od 11,00hod do 13,30 budeme stránky vybavovať telefonicky a emailom.

 

___________


__________

______________


O Z N A M

týmto Vám oznamujeme ordinačné hodiny pre týždeň od 16.11.2020 do 20.11.2020 v ambulancii všeobecného lekára v Rozhanovciach – MUDr. Anna Krupová.

Pondelok:        08:00 - 14:00

Utorok:             štátny sviatok

Streda:             08:00 - 14:00

Štvrtok:            11:00 - 17:00

Piatok:              08:00 - 14:00

Trvalé ordinačné hodiny budú zverejnené a oznámené po odobrení Košického samosprávneho kraja.

Telefónne číslo ambulancie: 055/3092454

_______________________
______________________


Režim Spoločného obecného úradu Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice počas núdzového stavu

 

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a prednostne využívali telefonickú, elektronickú, či písomnú komunikáciu.

Každý po vstupe do úradu je povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou, či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať o dvojmetrový odstup.


Kontakty na zamestnancov SOcÚ:


JUDr. Jaroslav Pirník, t.č. 055/7980821, e-mail: jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk

Ing. Vlasta Korecová, t.č. 055/7980827, e-mail: vlasta.korecova@soubeniakovce.sk

_______________


__________________________________
_________________________


__________________
____________


___________________________

Na základe prijatých opatrení krízovým štábom SR Obec Hrašovík zabezpečí:

- pre seniorov nad 65 rokov dovoz stravy
nahlásenie záujmu o obed do 8,15 hod., obedy sú zabezpečené z reštaurácie Magnólia Košická Nová Ves, cena pre seniorov 4,80€ /obed

- vypísanie elektronického receptu, vyzdvihnutie liekov v lekárni a ich dovoz do domu pre všetkých občanov obce
nahlásenie mena všeobecného lekára, ak máte tak aj kontakt na lekára, názov zdravotnej poisťovne, názov liekov ktoré chcete predpísať v čase od 8,00 do 9,00hod. od pondelka do piatku

- podanie poštových zásielok pre občanov nad 65 rokov
nahlásenie potreby podania poštovej zásielky, zásielku u vás prevezmeme a podáme, buď cestou našej doručovateľky alebo na pošte

Pre tieto účely slúžia tel. čísla: 055/9650741, 0918633177, 0908246233


_____________________

_____________________________


Výzva k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky

Obec Hrašovík vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky na všetkých úsekoch obecných ciest ako aj na ceste III. triedy v oboch smeroch - do obce a z obce.
O súčinnosť pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky sme požiadali Dopravný inšpektorát Košice - okolie. Dodržiavaním pravidiel, ohľaduplnou jazdou, zvýšenou pozornosťou, opatrnosťou a ohľaduplnosťou voči deťom, chodcom a cyklistom predídeme nebezpečným kolíziam, ktoré neraz končia tragicky.

 
                           

____________________________Na obecnom úrade si môžete zakúpiť vrecia na komunálny odpad, ktorý sa Vám niekedy nezmestí do nádoby na komunálny odpad. Tieto vrecia sú označené a pracovníci spoločnosti FURA Vám ich od vašich nádob zoberú - vyvezú.

ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s
logom FURA), nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do
6:30 hod. v deň vývozu.
4. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo
večerných hodinách

___________________________


Milí občania a všetci tí, ktorí radi čítate.
V parčíku sme umiestnili knihobúdku, ktorá funguje na princípe - požičaj - prečítaj - vráť
alebo vymeň knihu za knihu.
Umiestnili sme do nej niekoľko kníh,ale je tam miesto aj na tie vaše, ktoré už máte prečítané a nechcete ich vyhodiť. Zišli by sa knihy hlavne pre deti. Ďakujeme.
V mene všetkých, ktorí budu búdku používať, veľké ďakujem pánu Petrovi Spišiakovi za zhotovenie búdky a Miške Spišiakovej za umelecké pomaľovanie našej knihobúdky, veľmi sa všetkým páči.

  ____________________________


_________________________________________________

__________________

Vážení občania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce.
Neodhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu.
Odovzdanie je zdarma.
_________________________________________________       

V rámci separovaného odpadu Vám oznamujeme, že na obecnom 
úrade sa nachádza E-box na drobné elekrozariadenia - baterky, 
nabíjačky, telefóny, mobily, varné kanvice, fény, MP3 prehrávače, klávesnice k PC, jedným slovom drobné elektrozariadenia.
 

SEPARUJTE S NAMI !!!

 
_______________________________

Odpadové nádoby

Obec má k dispozícii  KUKA nádoby  110 l. Odber je možný v prac. dňoch.

 

 

_________


Pripojenie domácností na verejný vodovod


VVS a.s. Košice oznamuje obyvateľom obce, že na základe žiadosti o pripojenie vykoná pripojenie domov na vodovodnú sieť.


Doklady potrebné k žiadosti:
                                                                                  

 - list vlastníctva k nehnuteľnosti ( stačí vytlačený cez katasterportál )    
 - kópia katastrálnej mapy ( dostupná na obecnom úrade )                    
 - situácia pripojenia ( dostupná na obecnom úrade )                              
 - potvrdenie o počte osôb v domácnosti ( iba tie domácnosti, ktoré budú používať aj vodu z vlastej studne, potvrdenie vydá obecný úrad)        

Všetky otázky týkajúce sa pripojenia na verejný vodovod podávame na obecnom úrade - technické podmienky, finančné podmienky a administratívne podmienky.

_________

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obec Hrašovík v rámci odpadového hospodárstva zabezpečila zbernú nádobu na separovaný zber – použitého kuchynského oleja.

Použitý kuchynský olej zbierajte do PET fľaše a dobre uzavretú fľašu doneste na obecný úrad do zbernej nádoby.


Separovaným zberom prispievate k ochrane životného prostredia.


__________________


 
Regenračné centrum 

fotka k clanku